Strategische alliantie Gemeente Smallingerland

Omgevingsvisie en toekomstvisie Borger-Odoorn

Inspiratiegids Digitale Participatie

Communicatie- netwerk kringlooplandbouw

Evaluatie proeftuin digitale democratie

Inspiratiesessie: de kracht van netwerken

Dialoog: 'Adoptie' van lantaarnpalen in het buitengebied

De energietransitie visualiseren als netwerk

Hoe een VR-bril kan helpen bij het gesprek met inwoners

Wat maakt een dorpshuis of buurthuis (MFA) tot een succes?

Analyse van een online debat

In de file op het platteland

Tussen dromen en daden van transparante ambtenaren

Voorzieningen in tijden van krimp