Veiligheid en Criminaliteit

Veiligheid en Criminaliteit

Veiligheid heeft een eigen gezicht in Noordoost-Nederland. Soms uniek, vanwege bijzondere omstandigheden. Denk aan de gaswinning in Groningen en de dreiging van aardbevingen; het geld en de materialen die omgaan in de hersteloperaties van woningen en gebouwen. Maar ook aan de weerstand tegen de bouw van windmolen- of zonneparken, of de risico’s omtrent de ondergrondse opslag van CO2. Soms herkenbare patronen, krijgen hier een eigen invulling.

Dat zien we bijvoorbeeld op het vlak van milieucriminaliteit, criminaliteit gerelateerd aan relatieve achterstand, arbeidsmigratie en crimigration. En aan de productie van - en handel in - synthetische drugs en wiet. Het bestrijden van criminaliteit en het verbeteren van veiligheid zijn topprioriteiten in Den Haag. Maar wat merken mensen daarvan in de regio? En wat willen mensen meekrijgen in een regio die gewend is zijn eigen boontjes te doppen? Hoe bepaal je eigenlijk de capaciteit in relatie tot grote afstanden, high tech-opsporingspotentieel, en de altijd sterke behoefte om ‘blauw’ te zien en te zijn? ANNE werkt op dit thema aan diverse onderwerpen. 

  • Aardbevingen 
  • CO2-opslag 
  • Gaswinning 
  • Synthetische drugsproductie 
  • Criminele gelegenheidsstructuren 
  • Milieucriminaliteit 
  • Cybercriminaliteit 
  • Crimigration

U bent hier

Thema experts

Hans Moors

Onderzoeker/adviseur

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Veiligheid en Criminaliteit niet.

}