Klimaat en Energie

Het omvangrijke buitengebied in Noordoost-Nederland staat voor specifieke uitdagingen op het vlak van energie en klimaat. Hoe maken we de regio in 2050 energieneutraal? Welke alternatieven zijn er voor de vele slecht geïsoleerde en gasgestookte huizen? En hoe betaalbaar zijn die, voor de relatief grote groep minder kapitaalkrachtige inwoners? Wat kunnen inwoners zelf bijdragen en wat verwachten we van bedrijven, woningcorporaties, financiële instellingen, en van overheden zelf?

Leeromgeving participatie Nationaal Programma RES

Transitievisie Warmte Doetinchem

Transitievisie Warmte Oude-IJsselstreek

Communicatie- netwerk kringlooplandbouw

De kracht van het platteland

Op weg naar de derde klimaattop Vallei en Veluwe: hoe staat het ervoor?

Een duurzaam energienetwerk is vooral een sociaal vraagstuk

De energietransitie visualiseren als netwerk

Experimenteren met 5G op het platteland

Je wil best zonnepanelen maar toch doe je het niet. Hoe doorbreek je dat?

Wie windmolens zaait, oogst asbest? Blijf in gesprek!

Wat we van Apollo 11 kunnen leren voor het klimaatvraagstuk