Klimaat en energie

Klimaat en energie

Het omvangrijke buitengebied in Noordoost-Nederland staat voor specifieke uitdagingen op het vlak van energie en klimaat. Hoe maken we de regio in 2050 energieneutraal? Welke alternatieven zijn er voor de vele slecht geïsoleerde en gasgestookte huizen? En hoe betaalbaar zijn die, voor de relatief grote groep minder kapitaalkrachtige inwoners? Wat kunnen inwoners zelf bijdragen en wat verwachten we van bedrijven, woningcorporaties, financiële instellingen, en van overheden zelf?

De discussie over de energietransitie in Noordoost-Nederland kun je niet los zien van de historische rol die de regio heeft gespeeld, als leverancier voor de toenemende energieconsumptie elders in het land. De negatieve effecten van de gaswinning en politieke ‘omvang’ van dat dossier roepen vragen op. Is er een alternatief voor ‘ons’ gas? Gaan we de enorme ruimte benutten voor zonneparken en windmolens, of richten we onze pijlen op groen gas of waterstof, geleverd via het oude gasnetwerk?

Dan speelt de regio andermaal een rol als energieleverancier. Wat is de impact van die keuze op de kwaliteit van de leefomgeving? De meningen zijn verdeeld, en dagen ons uit te zoeken naar een passend evenwicht tussen levering, gebruik en kwaliteit van de leefomgeving.

U bent hier

Projecten

Hoe een VR-bril kan helpen bij het gesprek met inwoners

Wie windmolens zaait, oogst asbest? Blijf in gesprek!

Je wil best zonnepanelen maar toch doe je het niet. Hoe doorbreek je dat?

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Klimaat en Energie niet.