Stad en Land

Noordoost-Nederland kent vele dorpen en steden. Ieder met een eigen mix van inwoners en bijpassende manieren van samenwerken. Soms heel dynamisch en vernieuwend, soms wat reactiever en behoudend. Met verschillen tussen ‘veen’ en ‘zand’. Maar vaak toch ook weer niet zó verschillend als wel eens wordt gedacht. De landbouw is hier een sector van grote betekenis. In ruimtelijke en economische zin, maar vooral ook in sociaal opzicht. De intensieve veeteelt staat onder druk, terwijl ecologische boeren op hun beurt worstelen met een serieuze afzetmarkt. En natuurwaarden steeds belangrijker lijken te worden.

In gesprek over landbouw

De kracht van het platteland

De kansen van krimp

‘Bewonersparticipatie moet hand in hand gaan met overheidsparticipatie’

Zwolle groeit, en de regio?

'Adoptie' van lantaarnpalen in het buitengebied

Kloof tussen boer en burger?

Autonoom vervoer - het nieuwe normaal?

De kringloop van de Boermarke

Wat de zelfrijdende auto betekent voor Oost- en Noord-Nederland

Samenwerken aan natuurvriendelijkste landbouw van Nederland