ANNE versterkt verbindingen tussen overheid en samenleving in Noordoost-Nederland. We werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die hier leven. Oplossingen die werken. ANNE is de broer van EMMA. Hetzelfde dna, maar met een eigen manier van denken, doen en verbinden. Met mensen die betrokken zijn bij onze regio.

Visie en missie

 

ANNE adviseurs zijn nieuwsgierig.

We kijken om ons heen, durven vragen te stellen en doen onderzoek.
Weten is één aspect van werkelijkheid.

We vormen kennis om tot praktische inzichten en werkende oplossingen.
We hebben in Nederland behoefte aan gedeelde perspectieven.

Die verbinding zoeken we bij ANNE.

Onze experts

  Anne Kroese

  nieuwsgierige bruggenbouwer - bestuur & governance - zorg & samenleven

  Arnout Ponsioen

  partner ANNE - antropoloog en nieuwe media - stad & land - onderwijs & ontwikkelen

  Douwe de Vries

  bruggenbouwer - strategisch denken - klimaat & energie

  Hans Moors

  filosoof en historicus - veiligheid & criminaliteit - zorg & samenleven

  Jan Maessen

  politicoloog - resultaatgedreven

  Lidwien van de Wijngaert

  Communicatiewetenschapper - bestuur & governance

  Linda de Veen

  media-analyse – burgerparticipatie – veiligheid & criminaliteit - journalistiek

  Reinout de Vries

  energietransitie - participatie

  Ton Baetens

  historicus & bestuurskundige - bestuur & governance