Anne

‘Bewonersparticipatie moet hand in hand gaan met overheidsparticipatie’

Een echt effectieve overheid. Die munt uit in digitale, kostenefficiënte oplossingen. Maar excelleert net zo goed in het directe contact met burgers van vlees en bloed.

Onze heilige grond

Hoe zorgen we dat ons stedelijke gebied en ons buitengebied goed leefbaar zijn? Wat is van de regio? Wat doet de markt? En welke macht heeft de burger?

Waar kom je ’weg’ en waar ga je heen?

We worden steeds ouder. Maar de zorg wordt ook steeds duurder. Hoe houden we de zorg in Nederland toegankelijk voor iedereen? En wat is ons dat waard?

Op weg naar de derde klimaattop Vallei en Veluwe: hoe staat het ervoor?

De overgang naar een duurzame energiesamenleving: misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. We hebben creatieve ondernemers nodig, bewuste burgers, en bestuurders met visie, lef en inlevingsvermogen.

ANNE wil Noordoost-Nederland versterken. Met gevoel voor wat van waarde is, leeft, speelt en werkt. We denken, doen en verbinden. En bouwen mee aan het Noordoosten van morgen.