Anne

Een netwerkoverheid ben je niet zomaar

Een echt effectieve overheid. Die munt uit in digitale, kostenefficiënte oplossingen. Maar excelleert net zo goed in het directe contact met burgers van vlees en bloed.

Kloof tussen boer en burger?

Hoe zorgen we dat ons stedelijke gebied en ons buitengebied goed leefbaar zijn? Wat is van de regio? Wat doet de markt? En welke macht heeft de burger?

Bettina Bock: ‘Aanpak krimp vraagt om samenwerking overheden, bedrijfsleven én burgers’

We worden steeds ouder. Maar de zorg wordt ook steeds duurder. Hoe houden we de zorg in Nederland toegankelijk voor iedereen? En wat is ons dat waard?

Een duurzaam energienetwerk is vooral een sociaal vraagstuk

De overgang naar een duurzame energiesamenleving: misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. We hebben creatieve ondernemers nodig, bewuste burgers, en bestuurders met visie, lef en inlevingsvermogen.

ANNE wil Noordoost-Nederland versterken. Met gevoel voor wat van waarde is, leeft, speelt en werkt. We denken, doen en verbinden. En bouwen mee aan het Noordoosten van morgen.