Bestuur en governance

Bestuur en governance

Een overheid die in staat is mee te bewegen met de dynamiek in de samenleving. En hoogwaardige en digitale dienstverlening biedt. Maar zich ook meer richt op kerntaken. Politici die inwoners de ruimte geven voor eigen initiatief, en hen vroegtijdig betrekken bij integrale planvorming. Het zijn grootse uitdagingen, juist ook voor overheden in Noordoost-Nederland.

Net als overal in Nederland, zorgen ook hier gemeentelijke herindelingen bij inwoners voor een groeiend gevoel van afstand tot bestuur en ambtenaren. En leggen nieuwe taken en eisen (decentralisaties, omgevingswet) meer druk op het ambtelijk apparaat. Dit vraagt om de ontwikkeling van een organisatiecultuur, die meer uitgaat van horizontale en verbindende relaties dan van verticale.

Deze zoektocht naar nieuwe ‘verbindende’ manieren van samenwerken vraagt om regionaal en lokaal maatwerk. Waarbij we rekening moeten houden met verschillen in de rol en kwaliteit van bewonersverenigingen. Met kortere lijnen en hechtere netwerken in sommige dorpen. Maar ook met een groeiende groep inwoners 'van buiten'. Inwoners met een 'tijdelijker' binding met het dorp. Of die slechts incidenteel actief willen zijn. Die een andere manier van samenwerking en besluitvorming nastreven. En inwoners die meer zelf willen en kunnen doen en daarop hun overheid uitdagen.

Hoe verbind je als overheid in zo'n complex veld je inwoners, verenigingen voor plaatselijke belangen, ambtenaren, wethouders en raadsleden? Wat betekent dat voor ieders rol? Welke taak ligt er voor de overheid en voor inwoners zelf? En hoe halen we het beste in elkaar naar boven? ANNE werkt op dit thema aan diverse onderwerpen.

 • Maatschappelijke dialoog 
 • Overheidsparticipatie 
 • Coöperaties 
 • Burgerinitiatieven 
 • Verbindend besturen 
 • Omgevingswet
 • Veranderende rol van de overheid
 • Nieuwe eisen en taken
 • Nieuwe ambtelijke vaardigheden
 • Publieke (digitale) dienstverlening
 • Ambtelijke organisatie
 • Inrichting openbaar bestuur

U bent hier

Thema experts

Ton Baetens

Onderzoeker / adviseur

Projecten

Buiten-spel: de beleving van 'verbindend besturen'

Voorzieningen in tijden van krimp

Tussen dromen en daden van transparante ambtenaren

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Bestuur en Governance niet.