Bestuur en Governance

Een overheid die in staat is mee te bewegen met de dynamiek in de samenleving. En hoogwaardige en digitale dienstverlening biedt. Maar zich ook meer richt op kerntaken. Politici die inwoners de ruimte geven voor eigen initiatief, en hen vroegtijdig betrekken bij integrale planvorming. Het zijn grootse uitdagingen, juist ook voor overheden in Noordoost-Nederland.

Democratie op het voetbalveld

Strategische alliantie Gemeente Smallingerland

Building Bridges: aan de slag met sociale netwerkanalyse

Samenwerking Hanzesteden: het begint met een goed verhaal

Achterhoek Raad: op zoek naar democratische legitimiteit voor regionale samenwerking

Samenwerken met zo min mogelijk regels: de Regio Zwolle doet het

Evaluatie proeftuin digitale democratie

In gesprek over landbouw