Bestuur en Governance

Een overheid die in staat is mee te bewegen met de dynamiek in de samenleving. En hoogwaardige en digitale dienstverlening biedt. Maar zich ook meer richt op kerntaken. Politici die inwoners de ruimte geven voor eigen initiatief, en hen vroegtijdig betrekken bij integrale planvorming. Het zijn grootse uitdagingen, juist ook voor overheden in Noordoost-Nederland.

Samenwerking Hanzesteden: het begint met een goed verhaal

Achterhoek Raad: op zoek naar democratische legitimiteit voor regionale samenwerking

Samenwerken met zo min mogelijk regels: de Regio Zwolle doet het

Online participatie: 3 tips

In gesprek over landbouw

Burgercollectieven: scholen van democratie

Interbestuurlijk toezicht 2.0: niet meer alleen voor de bühne

Een netwerkoverheid ben je niet zomaar

Beginnen met een omgevingsvisie - Hoe kun je beter luisteren?

Hoe een VR-bril kan helpen bij het gesprek met inwoners