Bestuur en Governance

Een overheid die in staat is mee te bewegen met de dynamiek in de samenleving. En hoogwaardige en digitale dienstverlening biedt. Maar zich ook meer richt op kerntaken. Politici die inwoners de ruimte geven voor eigen initiatief, en hen vroegtijdig betrekken bij integrale planvorming. Het zijn grootse uitdagingen, juist ook voor overheden in Noordoost-Nederland.

In gesprek over landbouw

Samen naar een vitaal platteland #hoedan

Burgercollectieven: scholen van democratie

Interbestuurlijk toezicht 2.0: niet meer alleen voor de bühne

Een netwerkoverheid ben je niet zomaar

Beginnen met een omgevingsvisie - Hoe kun je beter luisteren?

Hoe een VR-bril kan helpen bij het gesprek met inwoners

Analyse van een online debat

Tussen dromen en daden van transparante ambtenaren

Buiten-spel: de beleving van 'verbindend besturen'