De gemeente Borger–Odoorn staat voor de opgave om een omgevings- en toekomstvisie te maken. Beide trajecten willen ze combineren in één proces omdat ze inhoudelijk veel raakvlakken hebben. ANNE is gevraagd, in samenwerking met nog twee bureaus om een nota van uitgangspunten op te stellen. ANNE is binnen dit traject verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van de communicatie en participatie met stakeholders en inwoners.

Denken.
ANNE doet onderzoek naar de verschillende doelgroepen en welke off- en online vormen van communicatie en participatie het beste aansluiten bij hun kennis en ervaring. Op deze manier willen we een zo groot mogelijk publiek betrekken bij de doelstellingen van de gemeente. We helpen de gemeente Borger-Odoorn bepalen hoe zij zich willen verhouden tot hun stakeholders, die strategie zetten we om in concrete acties.

Doen.
Bij ANNE zijn we van de handen uit de mouwen. We organiseren zoveel mogelijk zelf en zijn aanwezig bij alle programmaonderdelen. We halen met onze voeten in de klei mentaliteit de toekomst dichtbij voor inwoners en stakeholders. Visie omzetten naar concrete beelden die tastbaar zijn. Zo kiezen we er bij gemeente Borger-Odoorn voor om een online ontbijt te organiseren met ondernemers, staan we met de foodtruck op het marktplein en zetten we een online enquête uit.

Verbinden.
Wij zijn er heilig van overtuigd dat oplossingen alleen maar samen met inwoners, overheid, markt en kennisinstellingen tot stand kunnen komen. Wij leggen graag die verbinding en faciliteren die met de praktische oplossingen die we vinden. ANNE zoekt niet alleen naar verbinding tussen overheid en samenleving. Maar ook zelf gaan we verbinding aan, om beter te worden, kennis te delen en omdat we samen sterker staan.

Geschreven door

Anne Kroese

nieuwsgierige bruggenbouwer - bestuur & governance - zorg & samenleven

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief