In 2018 presenteerde het ministerie van LNV de Visie Kringlooplandbouw. De omslag naar kringlooplandbouw vraagt om een andere manier van produceren én consumeren. Om die boodschap over te brengen is communicatie een belangrijk aspect.

Samen met EMMA heeft ANNE een analyse gemaakt van het online debat rondom kringlooplandbouw. Want wat ís kringlooplandbouw eigenlijk (en wat niet)? En als het over kringlooplandbouw gaat online, waar gaat de discussie dan over? 

Ook interviewden we verschillende stakeholders in de keten. Dit om te onderzoeken of een communicatienetwerk rondom kringlooplandbouw volgens hen meerwaarde heeft, en zo ja, in welke vorm dit dan zou moeten worden gerealiseerd. Het is immers zonde iets op te starten, waar geen animo voor is.

Dit bleek een ongegronde zorg. De meerwaarde van een communicatienetwerk werd breed omarmd. Wel werden er duidelijke randvoorwaarden aangegeven. Bijvoorbeeld dat het netwerk actiegericht te werk moet gaan, en niet te groot moet zijn. En een combinatie van offline en online, denken en doen, heeft de voorkeur. Onze inventarisatie leverde zo nog een tiental inzichten op die ter harte zijn genomen.

Naar aanleiding van deze eerste onderzoeksfase is een start gemaakt met het communicatienetwerk. En kwam het voor het eerst bijeen. In de loop van 2020 wordt het netwerk verder uitgerold. ANNE zal ook hier een rol in spelen, in de vorm van community building en het organiseren van de eerste serie bijeenkomsten. Dat deze online moeten plaatsvinden in verband met de coronamaatregelen zien we niet als beperking, maar als uitdaging!

Geschreven door

Arnout Ponsioen

partner ANNE - antropoloog en nieuwe media - stad & land - onderwijs & ontwikkelen

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief