Een overheid met een sterk netwerk in de samenleving, die weet wat er speelt, en in staat is om zich daarmee duurzaam en constructief te verbinden. Zo’n ‘netwerkoverheid’ ben je niet zo maar. Het vraagt om langdurige betrokkenheid en inzet van velen. En een kritische reflectie op je doelen, je proces, en het netwerk waarbinnen je handelt. Die netwerken laten zich steeds beter analyseren en visualiseren en helpen je in je zoektocht naar het netwerk dat je wilt ontwikkelen.

De provincie Groningen vroeg ANNE om een inspiratiesessie te verzorgen over de ‘kracht van netwerken’. Een sessie waarin we ingaan op netwerken als ‘bril’ om naar de wereld om ons heen te kijken. Waarin we uitleggen waaruit sociale netwerken zijn opgebouwd, hoe ze ‘werken’ en wat hun ontwikkeling drijft. Maar óók wat nodig is om ze te kunnen analyseren, visualiseren en ‘duiden’.

Verbazing en herkenning

Tijdens de sessie toonden we de diversiteit in toepassingsmogelijkheden (sociaal domein, criminaliteit, leefbaarheid, energietransitie). Ook bespraken we drie netwerkplaten over de provinciale organisatie, die we speciaal voor deze sessie mochten maken. Het leverde veel discussie op, soms verbazing, soms herkenning.

Provinciaal netwerk in beeld

Zo liet één netwerkplaat zien hoezeer de gaswinning het online debat op Twitter domineert. Maar ook hoezeer provinciale politici met elkaar een cluster vormen met beperkte verbindingen met (groepen) inwoners. Een tweede netwerkplaat toonde een verschil in de mate van contact tussen de verschillende organisatieonderdelen van de provincie. Het sterkste contact is met onderdelen die een meer interne functie vervullen. Een derde netwerkplaat liet zien dat hun gedeelde professionele netwerk vooral bestaat uit ambtenaren werkzaam bij de provincie Groningen en lokale overheden, en enkele regionale kennisinstellingen.

Wat moet anders?

Dit soort platen maakt de vrij abstracte discussie over de ‘netwerkoverheid’ een stuk concreter. De visuele vorm laat snel zien ‘hoe het zit’, het prikkelt na te denken waarom het zo zit, en stimuleert een discussie over de vraag wat anders moet en hoe dat te bereiken. Ten minste een eerste stap in bewustwording, maar vaak ook een basis voor het bepalen van gerichte vervolgstappen. Om daar te komen waar je vindt dat je moet zijn.

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief