Een bijzondere combinatie van demografische veranderingen (krimp, vergrijzing, ontgroening), vraagt in diverse delen van Nederland een andere voorzieningenaanbod. Zo ook in Zeeuws-Vlaanderen waar die veranderingen zich sterker dan elders manifesteren. Welke voorzieningen hebben we straks waar nodig, en hoe gaan we die met elkaar organiseren? De dialoog in drie stappen leerde ons onder andere dat een visualisatie de kern van een toekomstscenario's de discussie over een ingewikkeld vraagstuk goed kan ondersteunen.

De dialoog omvatte drie fases. In elke stap boden we offline en online mogelijkheden om mee te doen. Dit waren bijeenkomsten in de drie dorpen en een online forum voor hen die daar niet bij konden zijn.

In de eerst fase daagden we inwoners uit om aan te geven welke problemen ze waar voorzagen. De input is verwerkt tot een beperkt aantal hoofdthema's. In fase twee zijn inwoners uitgedaagd binnen deze hoofdthema's na te denken over oplossingsrichtingen.  Waar liggen kansen en mogelijkheden om andere voorzieningen of voorzieningen anders aan te bieden? De rijke input die fase 2 opleverde, is vervolgens uitgewerkt in een een viertal scenarios die elk in de vorm van een visualisatie tot de kern werden terugbrachten. In de derde fase gebruikten we deze scenario's als basis voor een laatste discussie over de voorkeur die inwoners hadden. 

De dialoog heeft inwoners stapsgewijs 'meegnomen' in het nadenken over een complexe ontwikkeling die merkbare impact op de voorzieningen zou gaan hebben. Met een eenvoudige visualisatie van de 'cijfers' (krimp, vergrijzing, ontgroening) als basis, een interactief forum, tussentijdse fimpjes met wethouders op locatie, en visualisatie van de scenario's, boden we een heldere basis voor constructieve discussies die leidde tot draagvlak voor een scenario. Door intergemeentelijke samenwerking bracht de dialoog de discussie ook op een boven-lokaal niveau, iets dat nodig was om de grote uitdagingen die de demografische ontwikkelingen stelde, aan te kunnen gaan.

Geschreven door

Arnout Ponsioen

partner ANNE - antropoloog en nieuwe media - stad & land - onderwijs & ontwikkelen

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief