Het internet en sociale media in het bijzonder brengen mensen bijeen en met elkaar in gesprek. Een groeiende groep mensen geeft online hun mening geven over tal van vraagstukken. Uit ervaring weten we dat goed kunnen luisteren naar wat online speelt, een bruikbare basis is voor je communicatiestrategie.

Rondom uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken maken we snelle of diepergravende analyses van het inhoudelijke online openbare debat. We brengen met behulp van state of the art tools in kaart wat gedurende het afgelopen jaar de omvang en ontwikkeling van het debat is, welke plekken ertoe doen, wie daarop actief en relevant zijn, en vertalen de resultaten naar aanbevelingen op zowel inhoud als communicatiestrategie.

Met een online analyse kijken we vooral terug in de tijd en zoeken we rode draden in de online dynamiek. Het vormt meestal de basis voor een preciezer ingerichte online monitoring die gedurende de looptijd van bijvoorbeeld een maatschappelijke dialoog of algemene interactieve ambities in de communicatieactiviteiten van een organisatie, kan worden ingezet.  

Een bijzondere online analyse is een netwerkanalyse. Daarin richten we de aandacht op de onderlinge relaties tussen actoren, bijvoorbeeld op basis van verwijzingen op Twitter (identificaties van clusters van twitteraars), het gelijktijdig gebruik van hastags (identificatie van taalclusters) of hyperlinkanalyses (op websites). Dit doen we ook op basis van survey-informatie, bijvoorbeeld over samenwerkingen in het sociaal domein (gemeente Krimpenerwaard).

ANNE is o.a. betrokken bij uiteenlopende analyses rondom zuivel (Friesland Campina), samenwerkingen in het sociale domein (gemeente Krimpenerwaard), kunst en cultuur (gemeente Emmen), en langdurige zorg (Vilans). Maar ook complexere thema's als kunstmatige intelligentie in relatie tot rechten en waarden (BZK) en Biotechnologie (NEMO Kennislink). 

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief