Randland is een regio met weinig files op de weg, maar kent frustrerende verstoppingen in haar verouderde kabelnetwerken. In de buitengebieden van Groningen, Drenthe, Overijssel, en Gelderland weten ze er alles van. Al jaren zijn overheden samen met inwoners bezig om ook de digitale doorstroming te versnellen en zo de leefbaarheid van de regio veilig te stellen. Met wisselend succes.

Lastig vraagstuk
De internetsnelheid in een groot deel van het buitengebied is er zo laag dat het nu al maar in de toekomst nog veel meer een belemmering vormt in sociaal en economische opzicht. De aanleg van snellere verbindingen is een ingewikkelde zaak. Bestaande aanbieders van telefonie, televisie en internet hadden geen plannen (beperkte afzetmarkt). En overheden hadden vanwege europese regelgeving weinig ruimte om zelf direct te investeren.

Netwerkaanpak
Vanuit die context stelden we de betrokken gemeenten voor om een netwerkaanpak te ontwikkelen waarmee we inwoners stapsgewijs meenamen van bewustwording van de urgentie tot uiteindelijk het starten van eigen initiatieven te starten om snel internet aan te leggen. Deze aanpak leerde ons de waarde van eerst luisteren voordat je kunt activeren, dat je moet aansluiten bij het 'inwonerstempo' (niet te snel), en dat je inwoners en overheid moet verbinden.

Vijf initiatieven en provinciaal vervolg
Het grote aantal gesprekken die we in de regio voerden op locatie (in kantines, woonkamers, boerenerven, fabrieken, etc.) leverde ons veel inzicht in de 'beleving'. Op basis van 'agenda' hadden we vruchtbare discussies tijdens de negen bijeenkomsten. Het traject leverde 5 lokale initiatieven die zelf verder gingen en daarbij gebruik maakten van de resultaten van de vraaginventarisatie onder alle adressen in het zogenaamde 'witte gebied' (slechts 1 aanbieder en lage internetsnelheid). Het project kreeg een provinciaal vervolg waarbij uiteindelijk een aanbieder aan de slag is gegaan met de aanleg van de nieuwe infrastructuur.

Geschreven door

Arnout Ponsioen

partner ANNE - antropoloog en nieuwe media - stad & land - onderwijs & ontwikkelen

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief