media-analyse – burgerparticipatie – veiligheid & criminaliteit - journalistiek

Welke spanningen zijn er tussen overheid en burger? En waarom? Linda brengt het in kaart. Om daarna na te denken over oplossingen.

Studeerde eerst internationale betrekkingen en conflict studies en daarna journalistiek. Woonde daarvoor langere tijd in het buitenland, maar geboren en getogen in Drenthe. Is, zoals mooi omschreven door Daniel Lohues, ‘met dizze horizon verweben’.

Linda combineert het liefst (online) analyse en interviews, om vervolgens een helder rapport te schrijven. Voor ANNE deed ze dit onder andere rondom (digitale) participatie, kringlooplandbouw en open source communities. Reist met liefde het hele land door.

Met een master journalistiek op zak, draait ze haar hand niet om voor redactiewerk. Zo schrijft ze voor Overheid van Nu wekelijks over interbestuurlijke samenwerking in de regio noord en oost, met name over het sociaal en veiligheidsdomein.

Linda deed tijdens haar studie veel onderzoek naar beeldvorming in de media. Ze vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot gevoelens van onrust in de maatschappij én wat we kunnen doen om die weg te nemen.

Drijfveer: Begrijpelijk maken van maatschappelijke vraagstukken, zodat er kan worden gezocht naar werkbare oplossingen.
Specialisatie: media-analyse, veiligheid en criminaliteit, burgerparticipatie, journalistiek
Werkte eerder als: onderzoeks- en projectmedewerker Institutions for Collective Action aan de Universiteit Utrecht.
En tijdens/tussen studies o.a. als journalist, redacteur en onderzoeksassistent in binnen- en buitenland. 

Contact: deveen@wijzijnanne.nl