Een nieuw college dat met nieuwe 'verbindende' bestuursstijl ambieert. En daar met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 'gaande weg' invulling aan wil geven. De gemeente Coevorden vroeg ons om richting het einde van de collegeperiode onderzoek te doen naar die gezamenlijke zoektocht. Een 'antropologische' reflectie op wat is bereikt en hoe binnen de gemeente, in de dorpen en wijken dat 'verbindend besturen' wordt beleefd. Een beleving met twee kanten: naast het plezier in en 'spel' toch ook gevoelens 'buiten-spel' te staan. 

Voor het onderzoek spraken we met vele inwoners, ondernemers, professionals, ambtenaren en bestuurders in diverse dorpen en wijken. We waren aanwezig tijdens vergaderingen, werkbezoeken en informatieavonden, maar hadden ook onverwachtse ontmoetingen. Als een vlieg op de muur keken we mee. We observeeerden en legden voortschrijdende inzichten terug in gesprekken.

De resultaten zijn verwoord in het boek 'Buiten-spel' waarin we op een leesbare manier reflecteren op de verschillen in beleving van 'verbindend besturen. We beschrijven daarin het breed gedeelde enthousiasme over en zichtbaarheid van alle inzet. Maar ontdekten ook een twaalftal uitdagingen. De komende collegeperiode vormen deze een basis voor het verder versterken van de dorpen en wijken. 

Naast aandacht voor de inrichting van het stimuleringsfonds en rol van gebiedscoördinator, onderstrepen we het algemene belang om een 'goede buur' te zijn voor alle dorpen en wijken. We onderstrepen het belang van meer ambtelijke kennisdeling, capaciteit en sturing om het participatieve contact met de dorpen en wijken verder te verbeteren. Voor de dorpen en wijken is het van belang na te denken over de inrichting van besluitvormingsproces, te investeren in meer diversiteit in (lokale) netwerken, de blijvende zoektocht naar en binding van vrijwilligers, en de ontwikkeling van inhoudelijke agenda's (leefbaarheid, korte en lange termijn). 

Bron foto: Pixabay.com

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief