‘Mensenhandel? Dat gebeurt hier niet!’ Ina Hut, directeur-bestuurder van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha), hoort het nog regelmatig. Ook Irene Pruim, kwartiermaker intensivering aanpak mensenhandel bij de gemeente Zwolle, vroeg zich in eerste instantie af of er een speciale functie nodig was voor dit onderwerp in haar gemeente. Intussen weet ze beter. ‘Als je het niet ziet, dan hoop je maar dat het er ook niet is. Helaas is dat niet het geval.

Onder de radar

Mensenhandel is echt niet alleen iets van het buitenland of de grote steden. Ook in de allerkleinste Nederlandse gemeenten komt het voor, vertelt Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel.

Alleen: veel blijft onder de radar.

Het aantal meldingen van mensenhandel is waarschijnlijk slechts een fractie van het daadwerkelijke aantal slachtoffers. In 2019 werden er bijvoorbeeld 1.500 meldingen gedaan bij CoMensha. Aannemelijker is dat het aantal slachtoffers een veelvoud daarvan is, zegt Hut.

‘De Nationaal Rapporteur heeft een schatting gedaan van 5.000 tot 7.500 slachtoffers op jaarbasis. Andere organisaties maken schattingen van 30.000 voor Nederland. We hebben echt maar het topje van de ijsberg in zicht.’

Breder dan alleen seksuele uitbuiting

Het is verleidelijk om te denken dat relatief weinig meldingen het ‘het-gebeurt-hier-niet’-gevoel versterken. Toch is dat niet het hele verhaal, geeft Hut aan.

‘Bij sommige gemeenten is er totaal geen besef van mensenhandel. Niet eens omdat er geen signalen zijn, maar omdat er geen vergunde prostitutie is. Ze denken dan dat er daarom geen mensenhandel is. Dat horen we heel vaak.’

Onterecht, volgens Hut.

[...]

We schreven dit artikel en bijbehorende infographic voor Overheid van Nu. Klik op deze link om het hele artikel op de website van Overheid van Nu te lezen.

 

Geschreven door

Linda de Veen

media-analyse – veiligheid & criminaliteit - burgerparticipatie - journalistiek

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief