Stad en Land

Noordoost-Nederland kent vele dorpen en steden. Ieder met een eigen mix van inwoners en bijpassende manieren van samenwerken. Soms heel dynamisch en vernieuwend, soms wat reactiever en behoudend. Met verschillen tussen ‘veen’ en ‘zand’. Maar vaak toch ook weer niet zó verschillend als wel eens wordt gedacht. De landbouw is hier een sector van grote betekenis. In ruimtelijke en economische zin, maar vooral ook in sociaal opzicht. De intensieve veeteelt staat onder druk, terwijl ecologische boeren op hun beurt worstelen met een serieuze afzetmarkt. En natuurwaarden steeds belangrijker lijken te worden.

Participatieproces toekomstvisie Dronten

Vasthouden aan het oude betekent verliezen van het nieuwe

Je eigen aannames verkennen is essentieel voor een vruchtbare dialoog

Webredactie toekomstglb.nl

Dialoog impasse bollenteelt in Westerveld

Van fout naar goud: wat de journalistiek volgens boeren beter kan doen.

Samenwerking Hanzesteden: het begint met een goed verhaal

Placemaking: meedenken over de openbare ruimte

Communicatie- netwerk kringlooplandbouw

230 plannen voor anderhalvemetertoerisme in het Noorden

In gesprek over landbouw

De kracht van het platteland