Onderwijs en Ontwikkelen

Inwoners van Noordoost-Nederland zijn -volgens de statistiek - gemiddeld wat minder hoog opgeleid dan elders. Ook scoren scholen soms wat lager dan landelijke gemiddelden. Misschien ook niet zo gek: historisch lag de nadruk in onze regio sterk op de maakindustrie, op energiewinning en op landbouw. Waar hard werken de norm was. Sectoren onder druk, deels ook al verdwenen. De laatste tijd zien we lichtpuntjes: meer aandacht voor de mogelijkheden van kenniswerk en technische innovaties, in de regio zelf en net over de grens in Duitsland.

‘Door sociale media zijn we een beetje watjes geworden’

Radicalisering bij jongeren voorkomen? Zet in op veerkracht.

De bal is rond en rolt

Intergenerationele armoede doorbreken: daag uit tot dromen

Basisscholen zoeken mix van online en offline middelen

Kansenongelijkheid neemt toe. Wat betekent dit in Noordoost-Nederland?

Scholen die slimmer kleiner groeien dankzij krimp

Kansenongelijkheid door verschil in schooladviezen tussen veen en zand?