Wat ons opvalt

Een netwerkoverheid ben je niet zomaar

Een duurzaam energienetwerk is vooral een sociaal vraagstuk

Kloof tussen boer en burger?

Bettina Bock: ‘Aanpak krimp vraagt om samenwerking overheden, bedrijfsleven én burgers’

De energietransitie visualiseren als netwerk

Autonoom vervoer - het nieuwe normaal?

Experimenteren met 5G op het platteland

De kringloop van de Boermarke

Beginnen met een omgevingsvisie - Hoe kun je beter luisteren?

Je wil best zonnepanelen maar toch doe je het niet. Hoe doorbreek je dat?

U bent hier

ANNE werkt aan actuele en uitdagende vraagstukken die 'leven'. In de samenleving, binnen de overheid, of in de ontmoeting tussen beide. Soms gaat het om onderzoek, soms om advies, begeleiding bij dialoog, of het maken van leesbare verhalen.  We zijn thuis in verschillende thema's. Soms met een inhoudelijk accent op Noordoost-Nederland, soms met een bredere blik.