Onderwijs en ontwikkeling

Onderwijs en ontwikkeling

Inwoners van Noordoost-Nederland zijn -volgens de statistiek - gemiddeld wat minder hoog opgeleid dan elders. Ook scoren scholen soms wat lager dan landelijke gemiddelden. Misschien ook niet zo gek: historisch lag de nadruk in onze regio sterk op de maakindustrie, op energiewinning en op landbouw. Waar hard werken de norm was. Sectoren onder druk, deels ook al verdwenen. De laatste tijd zien we lichtpuntjes: meer aandacht voor de mogelijkheden van kenniswerk en technische innovaties, in de regio zelf en net over de grens in Duitsland.

Door die historisch gevormde economische situatie kent Noordoost-Nederland momenteel relatief veel werkloosheid. Zijn sommige inwoners (min of meer noodgedwongen) verhuisd naar andere delen van Nederland. Gaan schoolverlaters op jonge leeftijd op zoek naar passend werk. Tegelijkertijd vestigen bedrijven als Google zich hier, is er een groot 5G fieldlab gericht op moderne ICT-technologie, en groeit er nieuwe bedrijvigheid op het vlak van de productie van ‘groen' gas en waterstof. Innovaties brengen nieuwe werkgelegenheid, met name voor hoger opgeleiden. 

Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe blik op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs in de regio. Op de mogelijkheden om door te stromen, je tijdig te kunnen specialiseren in kansrijke sectoren, zowel voor de schoolgaande jeugd als voor starters op de arbeidsmarkt. Wil je de nieuwe mogelijkheden benutten, dan zul je in jezelf moeten blijven investeren. Maar het vraagt ook om hoogwaardige infrastructuur, voor het transport van goederen en informatie (glasvezel). ANNE werkt op dit thema aan diverse onderwerpen.

  • Maakindustrie versus kenniswerk
  • Technologische innovatie
  • Grensoverschrijdende samenwerking
  • Loondienst versus ZZP
  • Betere ontsluiting van regio via wegen, ov, vliegtuig
  • Verkeersveiligheid, verdubbeling proviciale wegen
  • Vaarroutes/havens
  • Snel internet (glasvezel)

 

 

U bent hier

Projecten

Scholen die slimmer kleiner groeien dankzij krimp

Kansenongelijkheid door verschil in schooladviezen tussen veen en zand?

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Onderwijs en Ontwikkelen niet.