partner ANNE - antropoloog en nieuwe media - stad & land - onderwijs & ontwikkelen

Rustige beschouwende luisteraar. Een observerende vlieg op de muur die reflecteert op dat wat hij overziet. Hecht belang aan een heldere uitleg van hoe iets zit of moet. Zoekt houvast op hoofdlijnen, maar laat zich graag onderdompelen in details, waarin uiteindelijk de prachtigste verwonderingen zich schuilhouden.

Arnout ontwikkelt graag samen met anderen vernieuwende oplossingen. Zoekt daarvoor bewust nieuwe perspectieven om zich scherp te houden. Hij is charmant doch doortastend. Inhoudelijk gedreven, maar heeft ook oog voor de mensen en hun context. Zij zijn het immers die het uiteindelijk moeten doen en ertoe doen. Hij is van mening dat waarderen beter is dan kritiseren, maar ziet te weinig mensen dat voldoende doen.

Arnout woont in Drenthe en is de drijvende kracht achter ANNE.

Specialisatie: kwalitatief en kwantitatief (netwerk)onderzoek en communicatieadvies, met sterk oog voor bottom-up en co-creatieve benaderingen. Is van huis uit cultureel antropoloog met specialisaties in het snijvlak overheid-samenleving, en de bestuurlijke en organisatorische impact van het maatschappelijk gebruik van internet.
Werkte eerder als: ambtenaar bij BZK (eParticipatie), onderzoeker bij TNO, onderzoeker/adviseur bij Politiek Online, EMMA en Senza, en als ZZP’er onder de naam DUiDT.
Extra: maakt graag muziek (gitaar, bas, piano, beetje drums) in eigen studio en treedt op met een lokale formatie

Contact: ponsioen@wijzijnanne.nl