Over ons

ANNE versterkt verbindingen tussen overheid en samenleving in Noordoost-Nederland. We werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die hier leven. Oplossingen die werken. ANNE is de broer van EMMA. Hetzelfde dna, maar met een eigen manier van denken, doen en verbinden. Met mensen die betrokken zijn bij onze regio. 

Noordoost: anders, veranderlijk en verbonden
ANNE ziet Noordoost-Nederland en de Randstad als twee verschillende regio’s, met elkaar verbonden in maatschappelijke vraagstukken. Of het nou gaat over economie, landbouw, energie, leefbaarheid, zorg, bereikbaarheid of natuur; het zijn veranderlijke vraagstukken, die we 'hier' door historische en sociale, economische en culturele kenmerken anders beleven. Waar we andere oplossingen voor vinden. Er op andere manieren over praten, met elkaar en met de mensen die last of profijt hebben van zo’n vraagstuk. We zien in hoe 'problemen' in de ene regio, 'kansen' kunnen zijn in de andere. En hoe 'oplossingen' in de ene regio voor 'problemen' kunnen zorgen in de andere regio, of daar simpelweg niet werken.

Overheid en samenleving 
ANNE herkent spanningen, tegenstellingen en wat mensen bij elkaar brengt. We versterken verbindingen tussen inwoners, bestuurders en beleidsmakers, tussen mensen in de stad en het platteland, tussen vernieuwers en behouders. De opgave van vandaag is om nieuwe vormen van 'samen' te ontwikkelen – online en offline. Zodat mensen zich betrokken en gehoord voelen, en weten dat ze serieus genomen worden. Zodat mensen prettig met elkaar kunnen samenleven. En goed kunnen samenwerken, met betrouwbare overheden en ondernemers. Met ruimte is voor kritiek, en een open blik voor andere perspectieven.
 
Denken, doen, en verbinden 
ANNE werkt voor overheden, maatschappelijke organisaties, en soms voor bedrijven in Noordoost-Nederland. We kijken met een onderzoekende bril naar de wereld. We duiden én zoeken richting. Zijn nieuwsgierig en weten van aanpakken. We werken samen met kennisinstellingen uit de regio, kennen er de onderzoekers en communicatieprofessionals. We denken, doen, en verbinden. 

Analyse, strategie, en uitvoering 
ANNE heeft een goede band met EMMA. Daar zijn broers en zussen voor. Dat maakt ons groter, diverser en luider als het moet. Met elkaar weten we meer, kunnen we slagkracht bundelen, en robuuste uitvoeringsteams op poten zetten. Bijvoorbeeld om diepgravende analyses te maken van (online) netwerken, stakeholders en hun (discursieve) speelveld. Of om met wetenschappelijk beleidsonderzoek issues te doorgronden, te evalueren en te vertalen naar de praktijk van lokaal of regionaal bestuur. Om concepten voor dialoog en participatie te ontwerpen en uit te voeren. ANNE is graag op straat, kijkt rond, legt contact en regelt wat er gedaan moet worden. Samen met EMMA zo nodig, en anders op eigen kracht.

U bent hier