Wat ons opvalt

Kloof tussen boer en burger?

Bettina Bock: ‘Aanpak krimp vraagt om samenwerking overheden, bedrijfsleven én burgers’

Autonoom vervoer - het nieuwe normaal?

Experimenteren met 5G op het platteland

De kringloop van de Boermarke

Beginnen met een omgevingsvisie - Hoe kun je beter luisteren?

Hoe zorg je voor jezelf als je dat nooit leerde?

Wat de zelfrijdende auto betekent voor Oost- en Noord-Nederland

Samenwerken aan natuurvriendelijkste landbouw van Nederland

Allemaal naar de Achterhoek?

U bent hier

ANNE werkt aan actuele en uitdagende vraagstukken die 'leven'. In de samenleving, binnen de overheid, of in de ontmoeting tussen beide. Soms gaat het om onderzoek, soms om advies, begeleiding bij dialoog, of het maken van leesbare verhalen.  We zijn thuis in verschillende thema's. Soms met een inhoudelijk accent op Noordoost-Nederland, soms met een bredere blik.