Interbestuurlijk toezicht 2.0: niet meer alleen voor de bühne

‘Bewonersparticipatie moet hand in hand gaan met overheidsparticipatie’

Op weg naar de derde klimaattop Vallei en Veluwe: hoe staat het ervoor?

Bettina Bock: ‘Aanpak krimp vraagt om samenwerking overheden, bedrijfsleven én burgers’