Vanuit ANNE zijn we sinds een tijd betrokken bij het tot stand brengen van de transitievisie warmte voor de gemeente Oude Ijsselstreek. Met deze visie wil de gemeente de basis leggen voor het verduurzamen van het energiegebruik in de gemeente. De visie geeft richting en handvatten om per wijk een wijkuitvoeringsplan te gaan maken. Maar wat vinden inwoners belangrijk bij het verduurzamen? Hoe denken de professionele stakeholders erover? En hoe kan de gemeente dat allemaal waarmaken met de middelen die ze hebben. Die complexe puzzel helpt ANNE te leggen. In dit traject werken we samen met DWA die de technische kant van de visie voor haar rekening neemt. Voor ANNE een waardevolle partner waar ook wij veel van leren.

Denken
Samen met DWA heeft ANNE een proces bedacht waarmee we tot de visievorming komen. We moeten we dan allemaal spreken en hoe helpen we de complexe puzzel van belangen leggen? We lezen ons in, leren de gemeente kennen en proberen goed te luisteren naar wat de vraag is. We zijn van nature nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid helpt ons om de vraag helder te krijgen en de randvoorwaarden waarbinnen het project moet lopen helder te krijgen.

Doen
ANNE is in dit traject verantwoordelijk voor de afstemming tussen alle partijen en het vormgeven van de communicatie en participatie. Voor dit project organiseren we werkateliers, stakeholder sessies en gaan we in gesprek met bewoners. Daarnaast maken we voor de gemeente een communicatie en participatie plan.

Verbinden
In de energietransitie zijn veel partijen betrokken en gebeurt er van alles. Zowel voor bewoners als professionals is dit een uitdaging. We proberen deze partijen bij elkaar te brengen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden op de vragen. Daarbij verbinden we de kennis met de uitvoering maar ook de markt en overheid. Wij geloven er in dat de energietransitie , een gigantische verandering, alleen te realiseren is met alle partijen; overheid, markt, kennisinstellingen en samenleving.

 

Geschreven door

Anne Kroese

nieuwsgierige bruggenbouwer - bestuur & governance - zorg & samenleven

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief