Inclusieve dienstverlening! Iedereen heeft wel een beeld bij het begrip inclusiviteit maar wat het is nu precies? Het betekent in ieder geval dat iedereen in onze samenleving toegang moet hebben tot de overheid. En dat iedereen de informatie van de overheid moeten kunnen begrijpen. Maar hoe weet je als gemeente of uitvoeringsorganisatie nu of je dienstverlening inclusief is? Kun je het meten?

Dat is de vraag die de gemeente Amsterdam zich stelde en zij schakelden de hulp in Wolfgang Ebbers (Erasmus Universiteit Rotterdam en PBLQ) en Lidwien van de Wijngaert (Radboud Universiteit en ANNE). Het resulteerde in het toetsingskader inclusieve dienstverlening; een methodiek om concreet te toetsen hoe inclusief overheidsdienstverlening is. Bij het ontwikkelen hiervan is gelet op toepasbaarheid en haalbaarheid. In de gemeente Amsterdam is de methodiek toegepast op de ‘Stadspas met groene stip’. Deze pas kun je aanvragen als je een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Mensen kunnen met de pas korting krijgen op een bezoek aan een museum, zwembad of theater in Amsterdam.

Meer informatie over het toetsingskader inclusieve dienstverlening is te vinden in dit webinar.

Nu ook als podcast!

Gebruiker Centraal heeft een podcastserie gemaakt over inclusieve dienstverlening. De eerste afleveringen van deze podcastserie staan nu online en is te vinden op alle platforms (zoek op Gebruiker Centraal). 

In de eerste podcast vertelt ANNE's Lidwien van de Wijngaert over het toetsingskader, en hoe inclusiviteit vanuit het perspectief van de gebruikers in kaart wordt gebracht. Ook gaat Wolfgang Ebbers in gesprek met Marianne Schimmel over de diversiteit van doelgroepen. Hoe kom je in contact met je doelgroep die moeilijk bereikbaar is? Marianne is business consultant bij het UWV en betrokken geweest bij de hackathon ‘Hack-the-crisis’ waarin ze het idee van de IK-box heeft uitgewerkt. Met deze IK-box kunnen jongeren met onder andere gedragsproblemen zich voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Luister ook naar de podcast van 19 februari waarin EMMA-collega Anneke Bloemen vertelt over inclusie en diversiteit.

 

Geschreven door

Lidwien van de Wijngaert

Communicatiewetenschapper - bestuur & governance

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief