De aandacht voor open source software groeit. Steeds meer overheden kijken kritisch naar hun softwaregebruik. Ze ontwikkelen eigen software of stellen voorwaarden om de gebruikte code in elk geval openbaar te maken. Zodat ook anderen deze code kunnen gebruiken. Het devies is daarbij: "open, tenzij". 

Een plek waar veel kennis en expertise over open source software en het delen van broncode samenkomt is in open source communities. Tegelijkertijd is de kennis over – en ervaring met – het werken met open source communities beperkt. Daarom doet ANNE hier onderzoek naar, in opdracht van het Ministerie van BZK. Zij wil meer zicht in onder andere de motivaties van open source ontwikkelaars, de manier waarop zij samenwerken, en wat het vraagt van overheden om op hun communities aan te haken.

Wat doet ANNE?

ANNE onderzoekt hoe open source communities eruitzien. Wat kenmerkt deze communities? Wie nemen deel en waarom? We bekijken wetenschappelijke literatuur en doen een online analyse om de spelers in beeld te krijgen. Maar alleen lezen of praten over zit niet in ons DNA. Bij ANNE willen we in gesprek met de mensen waar het over gaat. Daarom doen we ook een serie interviews met experts en ervaringsdeskundigen. Zij kunnen ons bijvoorbeeld meer vertellen over de communities in Nederland. Tot slot verbinden we de twee delen van het onderzoek met elkaar. We schrijven een handzaam rapport waarin we onze bevindingen uiteenzetten. Zo geschreven dat ook de leek het kan begrijpen. Naar verwachting is het rapport begin 2021 online beschikbaar.

Foto: Pxhere.com

Geschreven door

Linda de Veen

media-analyse – veiligheid & criminaliteit - burgerparticipatie - journalistiek

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief