Voor kinderen die in armoede opgroeien is het onderwijs niet de grote gelijkmaker. En dat heeft veel te maken met geld, gewoonten, netwerk en de kwaliteit van lokaal onderwijs. Dit stelt het Centraal Planbureau (CPB) in haar Centraal Economisch Plan 2020.

Wie voor een dubbeltje geboren wordt, heeft ten opzichte van 10 jaar geleden minder kans om een kwartje te worden. Een ontwikkeling die haaks staat op politieke ambities en beloftes. Blijkbaar is de werkelijkheid weerbarstiger dan gedacht. In het rapport gaat het CPB in op verschillende factoren die ver schillen kunnen verklaren.

 

Zo investeren rijke ouders meer in de ontwikkeling van hun kinderen. Ze zijn in staat om te betalen voor huiswerkbegeleiding en dure opleidingen. Daarnaast laten arme ouders hun kinderen vaak naar de dichtstbijzijnde school gaan die niet altijd de beste kwaliteit biedt. Met minder goede leerkrachten, meer lesuitval, en met relatief meer kinderen van andere arme ouders. Tot slot blijken rijkere ouders vaak mondiger en dringen zij eerder aan op een hoger schooladvies voor hun kind(eren).

Wat betekent dit in de regio Noordoost?
In Noordoost-Nederland wonen relatief meer mensen met een laag inkomen,  schulden en een laag opleidingsniveau. Op basis daarvan kun je verwachten dat de impact hier groter zal zijn dan in sommige andere delen van Nederland. Bovendien is een groter aantal inwoners met deze achtergrondkenmerken woonachtig in specifieke gebieden (bijvoorbeeld in de voormalige Veenkoloniën). Hier zouden de effecten op kansenongelijkheid nog groter kunnen zijn. Het CPB-rapport gaat overigens niet specifiek in op deze regionale verschillen.

Afkomst doet er toe
In een eerder artikel schreven we al dat kinderen in Noordoost-Nederland met een vergelijkbare intelligentie, toch een verschillend schooladvies kunnen krijgen. Woon je in een veengebied, dan blijkt dat advies vaak lager dan wanneer je woont op het zand. Een vergelijkbaar verschil is overigens te vinden tussen stad en platteland in het algemeen. Dit heeft onder andere te maken met een groter historisch gevormd belang dat ouders hechten aan onderwijs, naast de vaardigheid en mondigheid die nodig is om leerkrachten te overtuigen een hoger advies te geven.

Ook interessant: Hack de Valse Start, een hackathon (2018) om kansen(on)gelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Met gebruik van open data gingen deelnemers op zoek naar nieuwe manieren om kansenongelijkheid te signaleren en tegen te gaan.

Foto: Sebastiaan Ter Burg, Creative Commons BY 2.0 (foto bijgesneden)
Foto voorpagina: Kelli Tungay/Unsplash

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief