‘Sport verbindt en verbroedert. Het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar, en daarmee een beter evenwicht in de samenleving.’ Mooie woorden op de website van NOC*NSF. Maar in Tweede Exloërmond levert het lokale voetbal de afgelopen jaren verre van verbinding en verbroedering. Vandaag besloot de rechter dat er weer gevoetbald mag worden. Komt het weer goed?

Het is een complexe meerjarige geschiedenis. Een poging tot een korte versie:

Uit één oorspronkelijke voetbalclub ontstaat (uit onvrede bij een deel van de leden) een tweede die in korte tijd snel groeit. Beide clubs ontwikkelen een verschil van mening over het gezamenlijk gebruik van velden en faciliteiten. Complicerende factor daarbij is de komst van een dorpshuis in datzelfde voetbalcomplex. Het onderlinge contact tussen beide clubs verhardt en is merkbaar tot in de speeltuinen, schoollokalen en winkels.

 

De gemeente probeert meermaals te bemiddelen in het conflict, maar dat leverde geen doorbraak op. Bij het uitblijven van een oplossing stelt de gemeente de clubs voor een ultimatum. Ze moeten fuseren of afspraken maken over gezamenlijk gebruik van het sportcomplex. Nadat ook dit niet lukt, besluit de gemeente de verhuur van het complex te beëindigen. Voetballen was er niet langer toegestaan. Één van de voetbalclubs besluit de gemeente voor de rechter te dagen. Zij willen van de rechter horen of de gemeente zomaar kan besluiten om de verhuur aan hun club te stoppen. De rechter oordeelt dat dat gemeentelijke besluit te zwaar was en zij het sportcomplex moet verhuren aan de club. Dat brengt ons naar de dag van vandaag.

Geen sinecure  

Lokaal samenwerken is geen sinecure, want juist op dat niveau kunnen emoties, belangen en het verleden een flinke rol spelen. Samenwerken vraagt altijd een open gesprek. Over ieders weerstand. En fijngevoeligheid. Door stap voor stap af te pellen ontstaat meer zicht op de ruimte die er kan ontstaan om met de ander mee te kunnen en willen bewegen richting een gemeenschappelijk doel. En die ruimte kan weer zitten in de inhoud, het proces of op de betrokken mensen.

Of de rust terugkeert in het dorp na de uitspraak van de rechter, valt te bezien. Beide clubs maken inmiddels weer plannen om van het sportcomplex gebruik te gaan maken. De uitdaging is om dat niet los van elkaar maar mét elkaar te gaan doen. Als geen ander weten voetballers dat voetballen een teamsport is. Elf talenten is geen garantie voor succes. Pas wanneer het lukt om voorbij je eigen belang te denken en de ander op de juiste momenten de bal te gunnen, pas dan ontstaat kans op teamsucces.

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief