media-analyse – veiligheid & criminaliteit - burgerparticipatie - journalistiek

Welke spanningen zijn er tussen overheid en burger? En waarom? Linda brengt het in kaart. Om daarna na te denken over oplossingen.

Linda doet graag onderzoek: literatuuronderzoek, media-analyses en interviews. Dat onderzoek vertaalt ze het liefst ook nog naar een toegankelijk eindproduct: een podcastserie bijvoorbeeld, of een infographic. Voor ANNE doet ze vooral onderzoek naar criminaliteit en veiligheid.

Met een master journalistiek op zak, draait ze haar hand niet om voor redactiewerk. Ze schrijft over zaken als ondermijning in het buitengebied, intergenerationele armoede en het voorkomen van detentieschade. Ook maakte ze een podcastserie over de hyperloop.

Linda deed tijdens haar studie veel onderzoek naar beeldvorming in de media. Ze vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot gevoelens van onrust in de maatschappij én wat we kunnen doen om die weg te nemen.

Drijfveer: Begrijpelijk maken van maatschappelijke vraagstukken, zodat er kan worden gezocht naar werkbare oplossingen.

Contact: deveen@wijzijnanne.nl