Vanuit ANNE zijn we betrokken bij het ontwikkelen van een transitievisie warmte voor de gemeente Doetinchem. Met deze visie wil de gemeente de basis leggen voor het verduurzamen van het energiegebruik. De visie geeft richting en handvatten om per wijk een wijkuitvoeringsplan te gaan maken. Maar wat vinden inwoners belangrijk bij het verduurzamen? Hoe denken de professionele stakeholders erover? En hoe kan de gemeente dat allemaal waarmaken met de middelen die ze hebben. Die complexe puzzel helpt ANNE te leggen. In dit traject werken we samen met DWA die de technische kant van de visie voor haar rekening neemt.

Op zoek naar 'de vraag' en randvoorwaarden
Samen met DWA heeft ANNE een proces bedacht waarmee we tot de visievorming komen. Wie moeten we dan allemaal spreken en hoe helpen we de complexe puzzel van belangen leggen? We lezen ons in, leren de gemeente kennen en proberen goed te luisteren naar wat de vraag is. We zijn van nature nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid helpt ons om de vraag helder te krijgen en de randvoorwaarden waarbinnen het project moet lopen helder te krijgen.

Inzet op communicatie en participatie die verbindt
ANNE is in dit traject verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een communicatie en participatieplan bestaande uit o.a. werkateliers, stakeholder sessies. Daarbij onderscheiden we zowel professionals als inwoners. We gebruiken de Factor C methodiek om met een antwoord te vinden op wie we in welke vorm en waarover willen betrekken. Zo verbinden we overheid, markt, kennisinstellingen en samenleving die alle nodig zijn om de energietransitie tot een succes te maken.

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief