De gemeente Smallingerland voorziet dat ze niet al haar doelen kan bereiken door alléén te werken. Zij verkent daarom de mogelijkheid om een strategische alliantie te ontwikkelen met marktpartijen, kennisinstellingen en de Gemeente zelf. Met als belangrijk doel de gemeente Smallingerland economisch sterker op de kaart te zetten. De alliantie spreekt over thema’s als regionale bereikbaarheid, werkgelegenheid, onderwijs, innovatie en economische groei. Vanuit ANNE leveren wij projectmanagement en strategisch advies om deze alliantie in haar beginfase vorm te geven.

Denken
We helpen de zes partijen om binnen een aantal maanden tot een gedragen visie te komen, met daarbij concrete doelen. ANNE doet gedegen onderzoek naar de markt in Smallingerland, leest zich grondig in zodat we een goede gesprekspartner zijn voor de Gemeente en de samenwerkingspartijen. We adviseren over de visie van de alliantie maar ook het organisatiemodel waarbinnen de alliantie kan gaan functioneren.

Doen
Bij ANNE willen we denken omzetten in doen. Een alliantie zonder concrete doelen en uitvoeringsplan is een lege huls. Met onze hands-on mentaliteit en drive helpen we de partners om van strategie naar uitvoering te komen. Ook bij de alliantie in Smallingerland moet de visie vertaald worden naar acties en het daadwerkelijk oppakken van concrete projecten. ANNE helpt de partners bij het bespreken hoe ze dit gaan doen en welke inzet dit vraagt van de alliantie

Verbinden
Bij ANNE geloven we erin dat samenwerking tussen overheid, markt, onderwijs en inwoners cruciaal is. Wij willen actief bijdragen aan het versterken van verbindingen tussen overheid en samenleving.

 

Geschreven door

Anne Kroese

nieuwsgierige bruggenbouwer - bestuur & governance - zorg & samenleven

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief