De gemeente Dronten heeft besloten om tot 60.000 inwoners te groeien in 2050. Dat staat in de visie ‘Richting aan groei’ die de gemeenteraad heeft vastgesteld op 11 mei 2023. Met de nieuwe omgevingswet en de bijbehorende omgevingsvisie in aantocht, kiest de gemeente om op een bredere manier richting te geven aan deze groei. De gemeente gaat voor een toekomstvisie die de wensen van de bewoners in Dronten afspiegelt, en waarin het sociaal domein wordt meegenomen. ANNE is gevraagd hieraan mee te werken door het organiseren van participatiebijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden. Wij ondersteunen de gemeente bij het uitdenken en uitvoeren van de participatierondes.  

In 2022 hielp ANNE bij de eerste participatieronde over de toekomstvisie. Hier spraken we met zo veel mogelijk inwoners over hun wensen voor de toekomst van Dronten. Begin 2023 organiseerden we een losse participatieronde specifiek over de woningbouwopgave. We organiseerden bijeenkomsten in alle kernen in de gemeente, breiden een samenhangend verhaal van de input en gaven eerdere input een plek in de vervolgrondes.  

Na de eerste participatieronden is ANNE opnieuw gevraagd door de gemeente Dronten om de verdiepende participatieronden te organiseren. Hiervoor gaan we werken met een groep gelote burgers die een afspiegeling van de Drontense samenleving zijn. De adviezen die hieruit komen zijn zwaarwegend voor de keuzes binnen de gemeente.  

Denken 
De gemeente Dronten is een ambitieuze gemeente die de polderpionier-mentaliteit voort wil zetten. De mening van de bewoners doet ertoe, vindt de gemeente. ANNE helpt bij het uitdenken van de beste aanpak. Hoe bereik je het stille midden? Welke vorm van participatie past bij de ambities? Met welke mensen willen we spreken? ANNE analyseert de situatie en geeft advies over een geschikte aanpak, met oog voor het unieke karakter van de regio.   

Doen 
ANNE neemt veel van de organisatie op zich, in samenwerking met bestaande kanalen vanuit de gemeente. Zo organiseren we interne workshops, leveren we gespreksleiders en dagvoorzitters, zorgen we dat de bijeenkomsten goed verlopen, en dat de opbrengst goed verwerkt en teruggekoppeld wordt.  

Verbinden 
ANNE streeft ernaar om een zo divers mogelijke groep aan te laten sluiten bij de participatiebijeenkomsten. Bijeenkomsten waarbij niet alleen het 'zenden' centraal staat, vanuit de gemeente of vanuit de bewoner, maar juist ook de dialoog, het gesprek, het luisteren. Samen nadenken over de toekomst van de gemeente, met oog voor het grote plaatje en niet alleen maar voor het individuele belang. Onze ervaren gespreksleiders scheppen de voorwaarden om dit gesprek te kunnen voeren. Door middel van loting voor de komende bijeenkomsten zorgen we ervoor dat er een goede afspiegeling aanwezig is bij de bijeenkomsten, met deelnemers uit alle kernen én het buitengebied. Waar nodig benaderen we bepaalde groepen persoonlijk, zoals de jongerenorganisaties. 

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief