De Greenwise Campus in Emmen. Een universitair student onderzoekt, de hbo'er past het toe en de mbo'er voert het uit. Met elkaar werken aan toekomstbestendig en toekomstbehendig worden. Met één essentiële voorwaarde: samenwerking.

Rol ANNE

Als programmamanager was ANNE verantwoordelijk voor een succesvolle lancering en startfase van de Greenwise Campus. Een campus die niet alleen een onderwijscampus is, maar ook een innovatiecentrum en een virtuele campus. Het is een dynamisch onderdeel van verschillende netwerken met specifieke kennis en doelen. Met daarbij in het bijzonder aandacht voor onderwerpen als Energie, Circulair Plastics, Slimme Maakindustrie en Welzijn, Zorg & Technologie.

Met als doel een toekomstbestendige én toekomstbehendige regio, waar alle inwoners goed kunnen wonen en werken. De campus is het product van een bijzondere samenwerking tussen NHL Stenden, Hogeschool Emmen, Drenthe College en Rijksuniversiteit Groningen. 

ANNE gaf samen met het regieteam de organisatie vorm. We waren de spil tussen de programmaleiders, het regieteam en de bestuurders. Hierbij zorgden we voor de vertaling van het Masterplan naar een integrale aanpak op diverse programmalijnen. Tot slot waren wij verantwoordelijk voor een goede samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen en stakeholders in de regio Zuid- en Zuidoost Drenthe en daarbuiten. 


Inzichten

Bij Greenwise Campus zijn vele partijen betrokken met een eigen én een gedeelde agenda. Samenwerken is niet makkelijk en vraagt veel van de betrokken organisaties. Maar het vraagt ook veel van de medewerkers die vooruitgeschoven worden om dit type samenwerkingen vorm te geven. Je behartigt in die rol de belangen van je eigen organisatie maar tevens werk je mee aan een nieuwe entiteit. Die twee kunnen prachtig samengaan maar ook enorm knellen in de praktijk.

Kies dus heel bewust wie je naar voren schuift in deze positie. Het kan de nieuwe samenwerking maken of breken. Deze mensen moeten namelijk in staat zijn continu te laveren tussen belangen, helderheid, ambitie maar ook interne starheid en moeite met aanpassing.

Meer weten?

Neem contact op met adviseur Anne Kroese over hoe wij jullie kunnen helpen bij het vormen en het werken van(-uit) een alliantie. 

Lees hier meer over de Greenwise Campus. 

Alles over dit bijzondere project, het imago van Drenthe, waterstof en de rol van de Greenwise Campus komt samen in de deze aflevering van RTV Drenthe.

(c) - Greenwise Campus 

Geschreven door

Anne Kroese

nieuwsgierige bruggenbouwer - bestuur & governance - zorg & samenleven

Douwe de Vries

bruggenbouwer - strategisch denken - klimaat- en landbouwtransitie

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief