Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in (met name) de bollenteelt in de gemeente Westerveld zorgt voor toenemende spanningen. Een deel van de inwoners maakt zich zorgen om gezondheidsrisico’s. Telers geven aan dat zij zich aan de landelijke regelgeving houden. Het doorbreken van deze impasse blijkt lastig.

Vanuit de gemeenteraad is ANNE gevraagd haar te ondersteunen bij het organiseren van een serie ‘dialoogavonden’ waarmee de raad in gesprek wil met een groot aantal stakeholders. Zij hoopt daarmee de impasse te doorbreken en passende voorzorgsmaatregelen te vinden waartoe de Gezondheidsraad gemeenten recentelijk ook opriep.

Om het doel, inhoud en werkvorm van deze serie ‘dialoogavonden’ zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de huidige (spanningsvolle) situatie, ontwikkelt ANNE deze in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en ambtelijke organisatie. We werken een aantal varianten van de serie ‘dialoogavonden’ uit en zorgen ervoor dat daarin een gezamenlijke keuze wordt gemaakt. We verzorgen de uitvoering van de ‘dialoogavonden’ en rapporteren na afloop over de bereikte vooruitgang.

Foto: Pictures With Impact

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief