De gemeenteraad van Dalfsen hecht waarde aan het betrekken van haar inwoners. Ze wil dat samenspel soepel laten verlopen, met communicatie, interactie en participatie die past bij een compacte plattelandsgemeente met korte lijnen. ANNE ondersteunt de gemeente Dalfsen bij het ontwikkelen van een beleidsplan rondom participatie waar ze de komende jaren mee vooruit kan.

Drie stappen en perspectieven

Met de gemeente doorlopen we een participatieve aanpak in drie stappen. Om uiteindelijk te komen tot een beleidsplan waarin participatie centraal staat, maar ook drie andere elementen vervlochten zijn: communicatie, bestuurlijke vernieuwing, en de omgevingswet.

In stap 1 brengen we in kaart waar Dalfsen staat. Wat is er al over burgerbetrokkenheid geschreven en welke ervaringen zijn er daarmee?

In stap 2 richten we de aandacht op de politieke kaders, motieven en doelen. Daarover gaan we uitgebreid in gesprek met zowel college als gemeenteraad.

In stap 3 komen ervaring en ambitie samen. We hebben aandacht voor passende werkvormen, middelen, randvoorwaarden, processtappen en maatschappelijke domeinen. We gaan in gesprek met een brede groep ambtenaren en inwoners om het plan te verrijken.

Het resultaat van de drie stappen leidt tot een participatieverordening waar de gemeente de komende jaren mee vooruit kan.

 

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief